La solicitarea autorităților locale, un număr de nouă localități au fost atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local. Hotărârea pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități, ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local adoptată de Guvern modifică și anexele nr. 1 și nr. 5 la HG nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice.

Patru noi stațiuni de interes național

În urma verificării îndeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, localitățile Tășnad (jud. Satu Mare), Lacu Sărat (jud. Brăila), cât și Zona Turistică Centrul Istoric – Coridorul Crișul Repede (Municipiul Oradea, jud. Bihor) și Zona Turistică Borlova – Muntele Mic (Comuna Turnu Ruieni, jud. Caraș-Severin) au fost atestate ca stațiuni turistice de interes național.

Stațiuni de interes local

Totodată, având în vedere potențialul turistic, dar și resursele naturale și antropice, localitățile Tăuții Măgherăuș (jud. Maramureș), Vama (jud. Satu Mare), Ocnele Mari (jud. Vâlcea), Peștișani (jud. Gorj), Jucu (jud. Cluj) au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local.

Cresc șansele de finanțări nerambursabile

Pe termen mediu și lung, atestarea localităților mai sus menționate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, va crea un impact socio-economic pozitiv. Aceste stațiuni vor putea fi promovate cu noul statut și astfel vor avea şanse mai mari ȋn atragerea de finanţări nerambursabile. De exemplu, se vor putea accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice, fapt ce ar putea contribui la creşterea numărului turiştilor. Realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului ȋn localităţile atestate staţiuni turistice vor genera efecte benefice pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii a rezidenţilor acestor zone.

Sistemele individuale de colectare a apelor uzate, acceptate

Totodată, pentru a sprijini dezvoltarea localităților care au potențial turistic ridicat și dispun de resurse turistice, dar sunt situate în zone montane cu relief neuniform sau cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, au fost completate criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, în sensul permiterii sistemelor individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.

În România sunt atestate 51 de stațiuni turistice de interes național și 77 de interes local.

error: Acest continut este protejat!!

Pin It on Pinterest

Share This